کرگ موزیک | Korg Music

کرگ موزیک | Korg Music

نماینده رسمی کرگ در ایران

021-66758152

قفل ایمنی microSD

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

سیستم قفل ایمنی microSD

توسط این قفل شما قادر به اجرای تمامی برنامه های کد گذاری شده نماینده KORG ایران در سراسر دنیا خواهید بود. در ابتدا باید کلید دیجیتال را در دستگاه خود نصب نموده و سپس دستگاه را روشن کنید. دستگاه روشن شده توسط کلید دیجیتال، قابلیت اجرای بسته های اطلاعاتی رمز گزاری شده با کد کشور ایران را خواهد داشت.

مشخصات قفل microSD

• استفاده رایگان ازSET برنامه های متنوع، در هربار Update ، با یک بارتهیه کلید دیجیتال

• کلید دیجیتال IR-10 طراحی شده برای دستگاه KORG Pa600

• کلید دیجیتال IR-11 طراحی شده برای دستگاه KORG Pa900

• کلید دیجیتال IR-12 طراحی شده برای دستگاه KORG Pa3xLe

برنامه های قابل اجرا از طریق این قفل

فایل صوتی Demo

اطلاعات مربوط به برنامه KORG Pa600

دانلود برنامه Pa600

دانلود آپدیت شماره ۱ برنامه Pa600

دانلود آپدیت شماره ۲ برنامه Pa600

دانلود آپدیت شماره ۳ برنامه Pa600

دانلود آپدیت شماره ۴ برنامه Pa600

دانلود آپدیت شماره ۵ برنامه Pa600

دانلود آپدیت شماره ۶ برنامه Pa600

دانلود آپدیت شماره ۷ برنامه Pa600

دانلود آپدیت شماره ۸ برنامه Pa600

اطلاعات مربوط به برنامه KORG Pa900

دانلود برنامه Pa900

دانلود آپدیت شماره ۱ برنامه Pa900

دانلود آپدیت شماره ۲ برنامه Pa900

دانلود آپدیت شماره ۳ برنامه Pa900

دانلود آپدیت شماره ۴ برنامه Pa900

دانلود آپدیت شماره ۵ برنامه Pa900

دانلود آپدیت شماره ۶ برنامه Pa900

دانلود آپدیت شماره ۷ برنامه Pa900

دانلود آپدیت شماره ۸ برنامه Pa900

..

دانلود آپدیت شماره ۵ برنامه Pa3xLe

دانلود آپدیت شماره ۶ برنامه Pa3xLe

دانلود آپدیت شماره ۷ برنامه Pa3xLe

دانلود آپدیت شماره ۸ برنامه Pa3xLe