کرگ موزیک | Korg Music

کرگ موزیک | Korg Music

نماینده رسمی کرگ در ایران

021-66758152

مشهد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
شهر نام فروشگاه نام مدیر تلفن
مشهد پیشگامان صدا آقای صادقی ۹۸۵۱۱۲۲۱۵۷۶۵
مشهد مسعود آقای متشری ۹۸۵۱۱۲۲۲۶۷۸۱
مشهد نور صدا آقای نیک خو ۹۸۵۱۱۸۵۲۲۳۰۳
مشهد جام جم آقای مومنی ۹۸۵۱۱۷۶۱۶۹۶۹
شیراز پیانو باربد آقای ملازم ۹۸۷۱۱۲۳۰۶۱۰۴