کرگ موزیک | Korg Music

کرگ موزیک | Korg Music

نماینده رسمی کرگ در ایران

021-66758152

ELECTRIBES

ESX1SD

معرفی ESXD1SD با افزایش حجم SD card خود و به روز کردن pattern ها، هنوز هم برای رقص و موسیقی الکترونیک و برای هنرمندان خلاق سراسر دنیا، وسیله ایضروری به شمار می‌آید. کاربری ساده، امکانات بالا و قدرت صوتی بی بدیل، همانند قبل چشمگیر است. تمامی این ویژگی‌ها، ESXD1SD را به محصولی تبدیل کرده است […]

ادامه مطلب

EMXD1SD

معرفی EMXD1SD با افزایش حجم SD card خود و به روز کردن pattern ها، هنوز هم برای رقص و موسیقی الکترونیک و برای هنرمندان خلاق سراسر دنیا، وسیله ای ضروری به شمار می‌آید. کاربری ساده، امکانات بالا و قدرت صوتی بی بدیل، همانند قبل چشمگیر است. تمامی این ویژگی‌ها، EMXD1SD را به محصولی تبدیل کرده […]

ادامه مطلب