راهنمای نصب باطری بر روی دستگاه Pa3X

 

باطری نصب شده بر روی دستگاه Pa3X قابل تعویض با باطری نوع ( KORG  BAT0001002 ) می باشد . لطفاً از جایگزینی باطری های متفرقه که مورد تائیدKORG  نمی باشند ، جداً خوداری کنید ، در غیر اینصورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده خود شما خواهد بود !

باطری می تواند توسط خود کاربر تعویض گردد . شرکت KORG مسئولیت ناشی از خرابی و خسارت ناشی از نصب ناصحیح را بر عهده نخواهد گرفت .

اقدامات احتیاطی :

- مسئولیت عواقب احتمالی نصب باطری توسط خود شخص به عهده خود کاربر می باشد . شرکت KORG عهده دار خسارت وارده و خرابی های ناشی از عدم نصب مناسب ، نمی باشد .

- مراقب باشید تا قبل از باز کردن دستگاه ، حتما دستگاه از پریز برق AC جدا شده باشد .

- جهت جلوگیری از انتقال الکتریسیته ساکن به اجزای بورد های دستگاه و خرابی آنها ، پیش از نصب حتماً یک قطعه فلزی بدون رنگ را لمس نمائید .

مراحل نصب :

برای نصب کردن شما یک آچار پیچ گوشتی چهارسو نیاز دارید . ( این آچار به همراه دستگاه موجود نمی باشد )

1. باطری را از بسته بندی خود خارج نمائید .

2. از زیر دستگاه 6عدد پیچ نوع ( a ) و 3 عدد پیچ نوع (b ) را باز نموده و در گوشه ای نگهداری کنید . سپس برای دسترسی به محفظه قرار گیری باطری درپوش ( c ) را برداشته و در گوشه ای نگهداری کنید .

:: KORG - IRAN ::

3. باطری کارکرده ( d ) را از محل ( e ) آزاد کرده و از قسمت اتصال ( f ) جدا نمائید .

:: KORG - IRAN ::

:: KORG - IRAN ::

4.باطری جدید ( g ) را به محل اتصال (f ) وصل نموده و آنرا در محل جای خالی باطری ( e ) قراردهید .

:: KORG - IRAN ::

5.مجدداً در پوش ( c ) را در محل خود قرار داده و توسط 6 عدد پیچ نوع ( a ) و 3 عدد پیچ نوع ( b ) که قبلاً آنها را باز نموده اید ، درپوش را در محل خود ثابت نمائید .

:: KORG - IRAN ::